Ponownie spotykać innych ludzi ponownie opowiadać mi leży