Päivittäminen aineisto tietokantaan

Tietokantaan luetteloitujen teosten määrä oli vuoden lopussa 10143. Taideteosten valokuvia luetteloitiin Muusaan ja kuvien kokonaismäärä tietokannassa on vuoden 2017 lopussa noin 17 100. Paketin versio on 8.8.14.131 ja se sisältää alla luetellut uudet ominaisuudet ja korjaukset. Tiedote sisältää myös aiemman pakkauksen 8.8.12.125 sisältämät muutokset. Huomaattehan, että toimituspakkausten päivittäminen on välttämätöntä ainoastaan silloin, jos tarvitsette jotakin pakkauksessa mukana olevaa muutosta tai korjausta. Tuoterakenteiden tuominen tai päivittäminen ulkopuolisesta aineistosta ... Tuoterakennetietokannan ylläpitäjä voi tuoda tietokantaan uusia tuoterakenteita ja päivittää tietokannassa jo olevat tuoterakenteet laskentataulukosta. ... Kopioi tuotava aineisto laskentataulukosta leikepöydälle. Myös Drupal-aineisto on nyt saatavana OAI-PMH-syötteenä eli on Finna-hakukelpoinen. Sivuston ylläpito, päivittäminen ja kehittämisen jatkuvuus varmistettiin seuraavilla toimenpiteillä: Hankittiin ja perustettiin Oulun Tietotekniikan tiloihin uusi palvelin, johon sivusto siirrettiin yksityiseltä palvelimelta. Turvallinen lääkehoito -oppaan päivittäminen jatkuu lausuntojen pohjalta 16.9.2020 Turvallinen lääkehoito -oppaan ensimmäisen version julkinen lausuntokierros päättyi... Tietokantaan luetteloitu kansatieteen aineisto koostuu pääasiassa erilaisista käsikirjoituksista 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Kansatieteelliset käsikirjoitukset sisältävät esimerkiksi erilaisia kertomuksia, kenttätyöaineistoja, ylioppilasosakuntien keräelmiä, kansatieteellisiä opinnäytteitä, vuosina 1900–1945 laadittujen ... Nimikkeiden tuominen tai päivittäminen ulkopuolisesta aineistosta ... Nimiketietokannan ylläpitäjä voi tuoda tietokantaan uusia nimikkeitä ja päivittää tietokannassa jo olevat nimikkeet ja niiden toimittajahinnat laskentataulukosta. ... Kopioi tuotava aineisto laskentataulukosta leikepöydälle. Fimean lääkkeiden turvaominaisuuksia koskevien määräysten ja ohjeiden päivittäminen kuulemiselle 5.12.2018 Fimea päivittää lääkkeiden turvaominaisuuksia koskevia... tietokantaan sisällytetyn alueen tarkastelun yhdellä kertaa. Kohteita voi tarpeen mukaan tutkia hyvin tarkallakin mittakaavalla, mutta 1: 5 000 tarkempien mittakaavojen käyttäminen ei enää ole järkevää kohteen paikantamisen kannalta. Ohjelmalla voidaan myös etsiä kohteita tai kohderyhmiä erilaisia rajauksia käyttäen ja kohteet voidaan Kainuun alueelliset aineistot Taustaa 1. Kainuun kirjallinen historia ulottuu 1600-luvulle. Kirjaston kokoamilla sivuilla on otteita historiasta ja ajankuvaa uudemmalta ajalta. Caiania-tietokantaan on luetteloitu alueellista aineistoa 1990-luvun alusta lähtien.

Hakemistot - Museovirasto

  1. GeoGebra-opetusvideoita - YouTube

GeoGebran asentaminen ja päivittäminen by LUMA-keskus Suomi / LUMA Centre Finland. ... Luokiteltu aineisto laskentataulukossa by LUMA-keskus Suomi / LUMA Centre Finland.